فراخوان دوم
طلسم - محصول سال 2020 زیرنویس

مردی پس از یک سانحه ی هواپیما در روستایی در آپالاچیا به هوش می آید ، اما به زوج مسنی که او را از طریق داروهای باستانی خوب کرده اند مشکوک می شود و…


کارگردان : Mark Tonderai
نویسنده : Kurt Wimmer