من گرتا هستم - محصول فروش 2020 زیرنویس

این فیلم مستند به داستان زندگی گرتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی می پردازد که به خاطر فعالیت برای آگاه سازی جهانی در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و با سوال از سیاستمداران برای پاسخگویی به عدم اقدام خود در مورد بحران آب و هوا ، مشهور شد و…


کارگردان : Nathan Grossman
نویسنده : Peter Modestij ،Thomas Jackson
تهیه کننده : Fredrik Heinig ،Cecilia Nessen
آهنگساز : Rebekka Karijord ،Jon Ekstrand
مدیر فیلمبرداری : Nathan Grossman