سه روز گذشته - محصول سال 2020 زیرنویس

بعد از قاطی شدن بایک سازمان خطرناک، یک پلیس مخفی به خودش می‌آید تا همسر، همکار و سه روز از زندگی اش که گمشده‌‌اند را پیدا کند.


کارگردان : Brian Ulrich
نویسنده : Brian Ulrich