شان مندز - محصول سال 2020 زیرنویس

مستندی درباره خواننده جوان، شان مندز ، که به بررسی زندگی شخصی و حرفه ای او در سال های اخیر می پردازد


کارگردان : Grant Singer