فراخوان دوم
عذاب : نابودی - محصول سال 2019 دوبله

داستان گروهی از نیروهای فضایی که پیامی از پایگاه خود دریافت کرده مبنی بر اینکه این پایگاه توسط نیروهای شیطانی تسخیر شده است.


نویسنده: Tony Giglio
کارگردان: Tony Giglio