فراخوان دوم
سلسله جید - محصول سال 2019 دوبله

پس از کشتار بی‌رحمانه در روستای زادگاه ژانگ شیائوفان، کینگ یون سکت او را با خود به جایی می‌برد تا در آن‌جا به رشد مهارت‌هایش بپردازد و...


کارگردان : Siu Tung Ching
نویسنده : Jie Shen، Jian Yang
آهنگساز : Wan Pin Chu