مثبت جوانان - قسمت اول: دکتر کواکبیان

دروغ نگفتن، بهانه نیاوردن، رابطه مستقیم با آمریکا ظرف شش ماه، بازنگری قانون اساسی، حل کردن مشکل شام جوانان، میدان دادن به جوانان و بانوان، بخشی از برنامه‌ها و تعهدات دکتر کواکبیان از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که در برنامه مثبت جوانان مطرح گردید. البته نظرات وی درباره ساسی مانکن، تتلو، بازگشت بهروز وثوقی و ... هم جالب توجه است.