اکستریم - محصول سال 2021 زیرنویس فارسی

دو سال پس از قتل پسر و پدرش، یک ضارب بازنشسته نقشه انتقام گیری را اجرا کرد: هدف: برادر خودش.